Inkomensverzekeringen

Arbeidsongeschiktheids-verzekering


Als ondernemer bent u zich bewust van het risico op arbeidsongeschiktheid. Toch is een groot deel van de zelfstandigen niet of niet goed verzekerd, terwijl jaarlijks bijna 10% van de ondernemers tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt raakt. Veel ondernemers vinden een AOV te duur, te ingewikkeld of denken dit niet nodig te hebben.

Wij kijken graag naar uw persoonlijke en financiele situatie en geven advies over de mogelijkheden die er zijn. 

VerzuimverzekeringHoe goed uw verzuimbeleid ook is, verzuim valt helaas nooit helemaal te voorkomen. Met een verzuimverzekering dekt u de financiële risico's af. Wilt u advies over een nieuwe verzuimverzekering, of wenst u de tarivering van uw huidige verzuimverzekering eens onder de loep te nemen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.


OngevallenverzekeringEen ongevallenverzekering biedt een eenmalige uitkering wanneer een van uw medewerkers (of uzelf) door een ongeval overlijdt of blijvend invalide wordt. Met een ongevallenverzekering realiseert u een financieel vangnet voor uw medewerker of diens nabestaanden.