Overlijdensrisicoverzekeringen


Een overlijdensrisicoverzekering kent drie vormen: gelijkblijvend, lineair dalend en annuïtair dalend. Het verschil zit in de hoogte van uitkering tijdens de looptijd. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk een combinatie van de verschillende verzekeringen te realiseren


De gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Bij deze vorm wordt altijd hetzelfde bedrag uitgekeerd bij overlijden. Het maakt dus niet uit of je komt te overlijden in het eerste jaar dat verzekering loopt of in het laatste. Deze vorm van de overlijdensrisicoverzekering is vooral geschikt voor het afdekken van kosten die lange tijd hetzelfde blijven, zoals bijvoorbeeld een gelijkblijvende hypotheekschuld. 

De lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Deze vorm van een overlijdensrisicoverzekering is over het algemeen het goedkoopst. Het bedrag dat uitgekeerd wordt bij overlijden neemt per jaar met een vast bedrag af. In het eerste jaar van de verzekering is dat op het hoogste niveau, in het laatste jaar op het laagste niveau. Feitelijk ben je steeds voor een lager bedrag verzekerd.

Annuïtair dalende overlijdensrisico verzekering

Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering is het bedrag dat je krijgt uitgekeerd aan het eind van de looptijd lager dan in het begin. Het uit te keren bedrag neemt aan het begin van de looptijd beperkt af en daalt later sterker. Het percentage waarmee dit daalt ligt vrijwel altijd tussen de 4 en 8%. Opvallend is dat in de eerste jaren van de verzekering het verzekerde bedrag nauwelijks daalt, terwijl aan het eind van de looptijd het verzekerd bedrag sterk afneemt.