Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven


Zelfstandigen met een eenmanszaak of vennootschap onder firma, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die wordt aangebracht aan derden. Als u onbedoeld schade berokkent aan een klant, kan deze u daarvoor aansprakelijk stellen. Dit geldt ook als een medewerker tijdens het werk letsel oploopt. De bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering dekt alleen fysieke schade aan personen en goederen. Wilt u meer weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

CAR verzekeringEen CAR-verzekering (Construction All Risk) is een verzekering die de materiële schade dekt welke ontstaat tijdens de bouw of montage van gebouwen, wegen, bruggen en installaties. Denk hierbij aan schade door een brand, storm of diefstal. Maar ook aan schade die ontstaat door een bouwfout, ontwerpfout of constructiefout. Een standaard opstalverzekering of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt het risico van (ver)bouwwerkzaamheden niet.

Beroepsaansprakelijkheids-verzekering 


Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u de financiële schade die uw opdrachtgever lijdt door een beroepsfout waarvoor u aansprakelijk bent. Wilt u meer weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wegam Met de WEGAM-verzekering (werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen) bent u als werkgever verzekerd tegen schade die uw medewerkers tijdens hun werk oplopen bij een verkeersongeval. Dit soort schades zijn veelal niet gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (uitsluiting op grond van de polisvoorwaarden)

Bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering


Een bestuurder van een vereniging is hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit uw bestuurswerkzaamheden. Ook geldt een collectieve verantwoordelijkheid, u bent ook aansprakelijk bent voor schade door fouten van medebestuurders.