Brand

Gebouwen


De gebouwenverzekering dekt onder andere schade door brand, storm, neerslag, ontploffing, blikseminslag, diefstal, vandalisme, aanrijding en het springen van de waterleiding door vorst. De ruiten kunnen evt. meeverzekerd worden op de gebouwenverzekering

Inventaris-/goederen


Met een Inventaris- en goederenverzekering bent u verzekerd tegen schade aan uw inventaris en goederen. Inventaris is alles wat u gebruikt om uw bedrijf of beroep uit te oefenen, goederen zijn de grond- en hulpstoffen die u gebruikt om uw producten te maken. .

Bedrijfsschade


Bij schade in uw bedrijf kunnen niet alleen uw spullen stuk zijn, w bedrijf kan dan ook stil komen te liggen. Het kan soms lang duren voor u weer verder kunt na een schade. U kunt daarom een bedrijfsschadeverzekering afsluiten. Hiermee verzekert u de brutowinst in de periode dat het bedrijf stilligt.

Milieuschade


De wetgever heeft bepaald dat er voor bedrijven met bepaalde beroepsactiviteiten een risicoaansprakelijkheid geldt. Dit betekent dat dit bedrijf per definitie aansprakelijk is (er heoft dus geen sprake te zijn van schuld of verwijtbaar handelen).


Voor andere bedrijven geldt een schuldaansprakelijkheid, met andere woorden: er dient bewezen te worden dat het bedrijf schuld heeft aan de milieuaantasting.


Milieuschade kan bij vrijwel elk bedrijf voorkomen, het beperkt zich niet tot alleen die bedrijven die milieugevaarlijke stoffen opslaan of bewerken.


De milieuschadeverzekering dekt saneringskosten als bedrijven bodem en/of grond hebben vervuild.