Cyber

Cyber


Indien uw bedrijf afhankelijk is van ICT en data en indien u privacy en financieel gevoelige gegevens verwerkt is het verstandig een cyberverzekering te overwegen. Een hack of datalek heeft aanzienlijke financiële consequenties en brengt veel gevolgschade met zich mee. 


In het kader van de bedrijfscontinuïteit is aandacht voor datarisico's daarom steeds belangrijker. 


Cybercriminaliteit kan leiden tot verschillende soorten van schade, denk bijvoorbeeld aan verlies van inkomen, vertrouwen, reputatie en claims van anderen.